Eğitim Sitesi

Mahrukat Nedir? Mahrukat Hakkında Kısaca Bilgi

Mahrukat Terimi Hakkında Bilgiler

MahrukatHukuk Terimi Olarak Mahrukat:
Yakacak,yakıt.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müteveffâ: vefat etmiş; miras bırakan devam et

  box Fi-l-vâki: Gerçi; gerçekten; vakıa devam et

  box Tahrirat: Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar. devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Noter: Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hu devam et

  box Mahsup: Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş. Daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylemi sonucu aldığı mahkûmiyetten önceki tutukluluk süre devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Muhammen: tahmin edilen devam et