Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mağrib Nedir? Mağrib Hakkında Kısaca Bilgi

Mağrib Terimi Hakkında Bilgiler

MağribTarih Terimi Olarak Mağrib:
Kuzey Afrika'nın Batı tarafına (Fas, Tunus, Ce-zayir) Osmanlı Devleti'nin verdiği addır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Feodalizm: Toprak köleliğine ( Serf- Reaya ) dayanan toprak ağalığı düzenidir. Tarım alanlarının soyluların, rahiplerin ve savaşçı barbar kabile şeflerinin eline devam et

  box Doğmatizm: Din ya da otoritelerce, öne sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin doğru sayan anlayıştır. Te devam et

  box Hacer-Ül Esved (Kara Taş): Kabe'de bulunan ve Müslümanlarca gökten düştüğü için kutsal sayılan kara, meteor taşıdır. devam et

  box Bîmârhane: Akıl Hastanesi. Tımarhane. devam et

  box Kısas: Bir suçluya ceza olarak, başkasına yaptığı kötülüğün aynısını uygulamaktır. devam et

  box Millet: Genel olarak millet, aynı topraklar üzerinde yaşayan kültür, tarih, gelenek ve dil bakımından aralarında ortaklık bulunan insan topluluklarını ifade devam et

  box Ocaklı: Osmanlı Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı'ndan olan asker. devam et

  box Tophane: Top yapılan yer. Top fabrikası. devam et