Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Magna Charta (Büyük Koşul) Nedir? Magna Charta (Büyük Koşul) Hakkında Kısaca Bilgi

Magna Charta (Büyük Koşul) Terimi Hakkında Bilgiler

Magna Charta (Büyük Koşul)Tarih Terimi Olarak Magna Charta (Büyük Koşul):
1215 yılında İngiltere'de kralla halk temsilcileri arasında karşılıklı olarak imzalanan bir belgedir. Bu belgeyle kralın halka karşı yetkileri ilk kez kısıtlanmış ve toplumsal ilerlemenin hızlanmasının koşulları yaratılmıştır. Bu belgeye göre; 1. Kral, uyruklarının onayı olmadan yeni vergi ko-yamayacak ve vergi oranlarını artıramayacaktır.
2. Özgür kişiler haksız yere tutuklanamayacak ve yargılanmadan cezalandırılamayacaktır.
Magna Charta bir anayasa niteliğindedir. Kralın yargı ve yürütme yetkilerinin kısıtlanmasıyla başlayan süreç, parlamentonun kurulmasına, meşrutiyete ve hukuk devletine geçilmesine, parlamentonun üstünlüğünün kabul edilmesine, insan hakları ilkelerinin yayınlanmasına, ulusal egemenlik ve demokrasinin uygulanmasına zemin hazırlamıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kazaklar: Kuzey Karadeniz kıyılarında yaşayan ve Ruslar-ın korunmasında bulunan, çoğunluğu Müslüman olan savaşçı bir topluluktur. devam et

  box Anayasa Mahkemesi: Yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlien yüksek yargı organı. Başka mahkemelerden farklı olarak, yalnızca yargı hak ve yetkisini kullan devam et

  box Tevkiî: Nişancı, Tuğraî deyimleriyle eşanlamlıdır. Hükümdarların alâmeti bulunan ferman ve beratlara nişan denirdi. Bu alâmeti o ferman ve beratlara çekmekle, devam et

  box Poligami: Çokeşlilik. devam et

  box Hacı: Din buyruklarını yerine getirmek için Hacc'a (Mekke'ye) gitmiş kişi. devam et

  box İllirya: Balkanlar'ın Kuzeybatı kesiminin tarihsel adıdır. devam et

  box Sadak: Sırtta taşınan ok çantası. devam et

  box Hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış inanç. devam et