Eğitim Sitesi

Mabeyn (Mabeyin) Nedir? Mabeyn (Mabeyin) Hakkında Kısaca Bilgi

Mabeyn (Mabeyin) Terimi Hakkında Bilgiler

Mabeyn (Mabeyin)Tarih Terimi Olarak Mabeyn (Mabeyin):
1- Padişah sarayının selâmlık dairesi için kullanılan deyim.

2- Haremlikle selâmlığı ayıran bölüm.

3- Sarayda mabeyincilerin bulunduğu daire.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Maginot (Majino) Hattı: Fransa'nın Almanya sınırı boyunca kurduğu tarihsel savunma hattıdır. Almanya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı 1930'lu yıllarda yapıldı. Çok g devam et

  box Tanzimat: Yönetimsel işlerin düzeltilmesi amacıyla alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü. devam et

  box Börk: Eski Türklerin ve sonra yeniçerilerin kullandıkları başlığın adı. devam et

  box Talas Savaşı: Nedeni : Çinliler ve Arapların Orta Asya'yı denetim altına almak istemeleri. Çinliler, Orta Asya'yı denetimleri altına almak amacıyla 747 yı devam et

  box Kafes: Topkapı sarayında padişah oğullarının XVII. yüzyıl başlarından beri bir çeşit tutuklu yaşamı sürdürdükleri, yüksek duvar ve şimşir ağaçları ile çevri devam et

  box Lagaş: İlkçağ'da Mezopotamya'da kurulmuş bir Sümer kentidir. Kalıntıları arasında Akbabalar Sütunu ile bir çok tapınak ve binlerce çivi yazılı kil tablet b devam et

  box Yurtluk: Beylik arazi, bir hanedanın arazisi, ocaklığı. devam et

  box Papalık: Papa'nın hükümran olduğu ülke. devam et