Eğitim Sitesi

Lüff ü Neşr Nedir? Lüff ü Neşr Hakkında Kısaca Bilgi

Lüff ü Neşr Terimi Hakkında Bilgiler

Lüff ü NeşrEdebiyat Terimi Olarak Lüff ü Neşr:
Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Ninni: Ölçü ve uyak yönünden maniye benzeyen, genellikle çocukları uyutmak için özel bir ezgiyle söylenen anonim halk edebiyat ürünü. devam et

  box Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması. devam et

  box Divan Şiiri: Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler. devam et

  box Çağrışım: Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, birlik, yakınlık ya da karşıtlık gibi bağlantılarla birbirlerini anımsatması. devam et

  box Kerem Havaları: Saz, bağlama, bozuk düzenler eşliğinde özel bir ezgiyle söylenen türkülerdir. Adını öykü kahramanı Kerem'den aldığı sanılıyor. Akıcılığından dolayı ço devam et

  box Halk Edebiyatı: Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünler devam et

  box Hatıra (Anı): Bir kimsenin kendi başından geçen olayları veya tanık olduğu olay ve olguları; gözlemlerine, izlenimlerine, bilgilerine dayanarak kimi zaman kişisel d devam et

  box Selâset: Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olması. Selâset, sözüklerin birbirine uygun seçilmesiyle sağlanır. devam et