Eğitim Sitesi

Lonca Nedir? Lonca Hakkında Kısaca Bilgi

Lonca Terimi Hakkında Bilgiler

LoncaOsmanlıca Terimi Olarak Lonca:
Osmanlı esnaf teşkilatı, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek.

 

LoncaTarih Terimi Olarak Lonca:
Ortaçağ'a özgü bir kurum olan loncalar, daha çok aynı meslekte çalışan tüccar, esnaf ve zanaatkârların kendi çıkarlarını korumaya yönelik olarak kurdukları birliklerdir. İlk loncalar genellikle dinsel amaçlarla kuruldu. Loncalar, üyelerini sıkı kurallarla denetlerdi. Kötü mal satan ya da mallarına yüksek fiyat koyanlar bu kurallar gereğince cezalandırılırdı. Bu loncalarda usta olan zanaatkâr, yanında kalfa ve çırak çalıştırarak mesleğin devamlılığını sağlardı.

 

LoncaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Lonca:
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek.

 

LoncaSanat Terimi Olarak Lonca:
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Ayan: Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası. devam et

  box Çiftbozan: Toprağını üst üste ekmeyen çiftçiden alınan ceza vergisi. devam et

  box Zeamet: Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü. devam et

  box Mevkufat: Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para. Bu görevi yerine getiren kişilerede mevku devam et

  box Nalıncı: Hamam gibi ıslak zeminlerde giymek için tahtadan yapılan yüksek tabanlı ir çeşit terlik olan nalın'ı (Takunya) imal eden kişi. devam et

  box Şura: Danışma kurulu. devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık. devam et

  box Asabe-i nesebiyye: Kan ve soy yoluyla akraba devam et