Eğitim Sitesi

Litolojik Nedir? Litolojik Hakkında Kısaca Bilgi

Litolojik Terimi Hakkında Bilgiler

LitolojikCoğrafya Terimi Olarak Litolojik:
Taş bilimi ile ilgili.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Su Döngüsü: Suyun okyanus ve denizlerden atmosfere, atmosferden yeryüzüne, ve yeniden deniz ve okyanuslara ulaşması şeklindeki genel turuna verilen isimdir. devam et

  box Lejant: Harita Anahtarı ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Filat: Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur. devam et

  box Alüvyal: Alüvyonlardan oluşan. devam et

  box Karstik Göller: Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir. devam et

  box Siltasyon: Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması. devam et

  box P Dalgası: Öncül dalga demektir. Yeryüzüne paralel salınımlar oluştururlar yani boyuna dalgalardır. Hızı en büyük olan dalgalardır. Deprem kaydeden cihazlara ilk devam et

  box Volkanik Tüf: Volkanlardan çıkan kül ve irili ufaklı parçaların üst üste yığılarak yapışması ile oluşan taşlara volkan tüfü denir. devam et