Eğitim Sitesi

Levend Nedir? Levend Hakkında Kısaca Bilgi

Levend Terimi Hakkında Bilgiler

LevendOsmanlıca Terimi Olarak Levend:
Osmanlı'da deniz askeri.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Meclisi: Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya koyma yetkisi olan meclisin adıydı. Bu meclis, miralayın reisliğinde, taburların devam et

  box Fütüvvet: Yiğitlik, gençlik, cömertlik üzerine kurulmuş teşkilat. Dini özellikte esnaf birliği. devam et

  box Düzek Akçesi: Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para. devam et

  box Ahar: Yazı yazarken yapılan yanlışların tashihinde silintinin belli olmaması ve iz bırakmaması için kâğıdın üzerine sürülen sulu maddeye verilen addı. Ayrıc devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Serdarıekrem: Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan. devam et

  box İcmal: Özet, kısaltma. devam et

  box Berat: Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle verilen ferman. devam et