Eğitim Sitesi

Levazım Sınıfı Nedir? Levazım Sınıfı Hakkında Kısaca Bilgi

Levazım Sınıfı Terimi Hakkında Bilgiler

Levazım SınıfıTarih Terimi Olarak Levazım Sınıfı:
Savaşta ve barışta, silah ve cephane dışında, silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyecek ve benzeri araç gereçleri sağlamakla görevli asker sınıfıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Lala: 1-Osmanlı devlet teşkilâtında şehzadelerin eğitimi ve valilikleri sırasında yardımcılık görevini yapan kişi. 2- Osmanlı şehzadelerinin gerek sancak devam et

  box Pangermanizm: Bütün Germen kavimlerini birleştirme politikası. devam et

  box Taht: Padişahların törenlerde üzerine oturdukları büyük, süslü koltuk. devam et

  box Heraldik: Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler devam et

  box Ayan Meclisi: Osmanlı İmparatorluğu'nda üyeleri padişah tarafından atanan meclis (senato). devam et

  box Mutlakiyet: Hükümdarın, siyasi iktidarı kayıtsız şartsız elinde bulundurduğu siyasi rejim. devam et

  box Şıhne: Türk-İslam devletlerinde eyaletleri yöneten, askerî ve idari yetkilere sahip kişi. devam et

  box Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırım devam et