Eğitim Sitesi

Lepton Nedir? Lepton Hakkında Kısaca Bilgi

Lepton Terimi Hakkında Bilgiler

LeptonFizik Terimi Olarak Lepton:
Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan oluşan temel parçacık ailesi.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Metal: Isı ve elektriği iyi ileten, kendine özgü parlaklığı ve elektron verme eğilimi fazla olan, erime ve kaynama noktası yüksek element. devam et

  box Volt: SI sisteminde elektriksel potansiyelin birimi. 1 volt luk gerilim, 1 ohmluk direnç üzerinden 1 amperlik akımın geçmesini sağlar. devam et

  box Temel frekans: Bir sistemin şalinim yapabileceği minimum sekans değeri. devam et

  box Young sabiti: Katinin uzunluğundaki bir değişime karsı göstrerdiği direnci bir ölçüsüdür. devam et

  box Isısal taşınma: sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması, sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıcaklığının artması ile olur. devam et

  box Elektroliz: Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma. devam et

  box İndüksiyon Akimi: Manyetik alana dik olarak hareket ettirilen iki ucu açık iletken telin uçları birleştirildiğinde,tel içinde sürüklenen elektronlar bir elektrik akimi devam et

  box Bernoulli Prensibi: Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder. devam et