Eğitim Sitesi

Lejyon Nedir? Lejyon Hakkında Kısaca Bilgi

Lejyon Terimi Hakkında Bilgiler

LejyonTarih Terimi Olarak Lejyon:
1-Eski Romalılarda piyade ve süvarilerden oluşan askeri birlik.

2-Fransız piyade birliği. Yabancılardan oluşan askerî birlik.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İçtihat: Görüş. Özel görüş, anlayış, kavrayış. Kanunda veya örf ve âdet hukukunda, uygulanacak kararlar açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun devam et

  box Tabgu: Eski Türklerde tapılan şey: Güneş, ay, yıldızlar, gök gürlemesi, şimşek gibi tabiat güçleri. devam et

  box Felemenk: Bugünkü Hollanda, Belçika ve kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad. devam et

  box Görenek: Bir şeyi, başka türlüsünü, daha kolayını, daha işe yararını, ya da yararlısını düşünmeksizin, atalardan dedelerden görülegeldiği gibi yapma alışkanlığ devam et

  box Dar-ül İslam: Müslüman bir devletin egemenliği altında bulunan topraklardır. devam et

  box Hanekâh: Eskiden gezginlerin ve yoksul yolcuların barındıkları misafirhane. devam et

  box Saltanat: Hükümdarlığın hanedan ailesine ait olduğu yönetim sistemi. devam et

  box Darül hikme: Fatımilerin Şia mezhebini yaymak amacıyla açtıkları eğitim kurumu. devam et