Eğitim Sitesi

Leff ü Neşr Nedir? Leff ü Neşr Hakkında Kısaca Bilgi

Leff ü Neşr Terimi Hakkında Bilgiler

Leff ü NeşrEdebiyat Terimi Olarak Leff ü Neşr:
Bir beyit içinde iki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sırlama sanatı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Masal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşıyan halk edebiyatı ürünü. 2- Genellikle halkın ortak söylenceleri olan, devam et

  box Murassa: Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması. Örnek: Şâh mel devam et

  box Tezkire: Divan edebiyatında divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini genellikle sübjektif bir bakış açısıyla değerlendiren biyografi türündeki eser. devam et

  box İrsal-ı Mesel: Anlamla ilgili sanatlardandır. Söylenen fikri kuvvetlendirmek için araya atasözü veya atasözü değerinde örnekler katmaya denir. İleri sürülen düşünce, devam et

  box Eşter: Aruzdaki mefa'ilün cüzünden m ve y harflerinin kaldırılıp yerine getirilen fâ'ilün cüzü. devam et

  box Bend: Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı. devam et

  box Lirik: Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler. devam et

  box Çevrikleme: Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüklerden her biri. Örneğin: Masa, asma, kısa, askı. devam et