Eğitim Sitesi

Larmo Yakası Halatı Nedir? Larmo Yakası Halatı Hakkında Kısaca Bilgi

Larmo Yakası Halatı Terimi Hakkında Bilgiler

Larmo Yakası HalatıDenizcilik Terimi Olarak Larmo Yakası Halatı:
Larmo yakasını kuvvetlendirmek için dikilen halat. 

 

  Benzer Denizcilik Terimleri:

  box Zincirler: Gemi demirleri deniz dibine atmada kullanılan içiçe geçmiş, çelik baklalardan meydana gelmiş malzemelere zincir denir. Zincirler ikiye ayrılır; LOK devam et

  box Maçuna: 350-400 ton arasındaki ağırlıkları kaldırabilen ve bir ponton üzerine konulmuş dikmelerden ibaret bir nevi vinç.  devam et

  box Bağlama Limanı: Ticaret gemilerinin kayıtlı olduğu ve her türlü tescil işlemlerinin yapıldığı limanlardır. Bağlama limanının ismi gemilerin kıç aynalıkları üzerlerine devam et

  box Omurga: Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare devam et

  box Yeke: Küçük yelkenli tekne ve yatların dümenini kontrol etmeye yarayan ahşap veya metalden yapılma çubuk. devam et

  box Hisa Etmek: Bir şeyi yukarı kaldırmak. (Hisa sancak, hisa kürek) devam et

  box Salma Omurga: Yelkenli bir teknede içerden indirilip kaldırılan "madeni veya ağaç levha. devam et

  box Dümen Palası (Yelpazesi ): Dümenin esas ana parçası. devam et