Eğitim Sitesi

Lantanitler Nedir? Lantanitler Hakkında Kısaca Bilgi

Lantanitler Terimi Hakkında Bilgiler

LantanitlerKimya Terimi Olarak Lantanitler:
Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Süzme: Sıvıdaki katının fiziksel yöntemlerle ayrılması. devam et

  box Ozmos: Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi. devam et

  box Hızlandırıcı: Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran alet. devam et

  box Soygaz: Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri.İnert veya asal gaz olarakta bilinirler. devam et

  box Nişasta: Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. ) devam et

  box Kristal: Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyonlarının geometrik bir yapı göstermesi. devam et

  box İndirgenme tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime. devam et

  box Kontrol çubuğu: Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonunu kontrol altına almaya yarayan çubuk. Genellikle bor, kadmiyum veya zirkony devam et