Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lakonizm Nedir? Lakonizm Hakkında Kısaca Bilgi

Lakonizm Terimi Hakkında Bilgiler

LakonizmEdebiyat Terimi Olarak Lakonizm:
Söylenmek istenileni en az sözcük ya da en kısa biçimde anlatma yolu.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Eğretileme (İstiare): Bir benzetmede benzeyen veya benzetilenden biriyle yapılan söz sanatı. devam et

  box Tekke Edebiyatı: Konu, dil yönünden İslam uygarlığının etkilerini taşıyan, tekkelerde gelişen, tasavvuf duygu ve düşüncelerini aşılamak, yaymak amacıyla ortaya konmuş devam et

  box Anekdot: Bir edebi eserde anlatılan bir olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa hikaye, fıkra, menkıbe anlamlarını da taşır. devam et

  box Nât: Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler. devam et

  box Yapmacık: Sözlü ve yazılı anlatımda içtenlikten uzak, doğal bir nitelik taşımayan duygulanım belirtilerine verilen ad. devam et

  box Muaşşer: Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Entimizm: İçtencilik. devam et

  box Arkaizm: 1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere ya da sözdizimlerine yer verme sanatı. 2- Bir dilin eskimiş sözcüklerini y devam et