Eğitim Sitesi

Lâğım Nedir? Lâğım Hakkında Kısaca Bilgi

Lâğım Terimi Hakkında Bilgiler

LâğımTarih Terimi Olarak Lâğım:
1- Yer altında, düşman hatlarının altına veya gerisine geçmek için açılan dar yol.

2- Kanal. Pis su yolu.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Haricilik: İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezheptir. 656 yılında yapılan Sıffin Savaşı sonrasında, Hz. Ali'nin mi, yoksa Muaviyenin mi halife olacağına hakem devam et

  box Ağı: (Göktürkler'de) Hazine, mal, senet, ipekli kumaş. devam et

  box Mahlas: Genellikle Divan şiiri ve Türk halk şiiri ozanlarının yapıtlarında kullandıkları ve tanındıkları takma addır. devam et

  box Sefir: Elçi. devam et

  box Sefine: Gemi. (Sefine-i Nuh: Nuh'un gemisi) devam et

  box Brahmanizm: Eski bir Hint inanışıdır. Bu inanışa göre,insanlar yüce yaratıcı olan Brahman'ın vücudunun değişik yerlerinden yaratıldıklarından, birbirlerine eşit d devam et

  box Reis-ül Küttab: Dışişleri Bakanı devam et

  box Demokrat Parti: Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü gibi kişilerce 1946 yılında kuruldu. 1950 yılında iktidara geldi. 1954 ve 1957 devam et