Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lâfz (lafız) Nedir? Lâfz (lafız) Hakkında Kısaca Bilgi

Lâfz (lafız) Terimi Hakkında Bilgiler

Lâfz (lafız)Hukuk Terimi Olarak Lâfz (lafız):
söz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box İnşâî: İnşaya, yapıya ait devam et

  box Kollektif şirket: ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin soru devam et

  box Temhir: Mühürleme devam et

  box İmâl: Yapma; yapılma; meydana getirme devam et

  box Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devam et

  box Tedricen: azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak devam et

  box Hizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleş devam et