Eğitim Sitesi

Lâfz (lafız) Nedir? Lâfz (lafız) Hakkında Kısaca Bilgi

Lâfz (lafız) Terimi Hakkında Bilgiler

Lâfz (lafız)Hukuk Terimi Olarak Lâfz (lafız):
söz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şümul: Kapsam; içine alma; kapsama devam et

  box Sıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam et

  box Terekküp etmek: oluşmak devam et

  box Zabıt Defteri: Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. devam et

  box Mevkute: Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın devam et

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

  box Devletleştirmek: Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak. devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et