Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lafçılık Nedir? Lafçılık Hakkında Kısaca Bilgi

Lafçılık Terimi Hakkında Bilgiler

LafçılıkEdebiyat Terimi Olarak Lafçılık:
Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Mecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması. devam et

  box Perde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad. devam et

  box Beğence: Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmayı amaçlayan yazı. devam et

  box Arkaizm: 1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere ya da sözdizimlerine yer verme sanatı. 2- Bir dilin eskimiş sözcüklerini y devam et

  box Nefes: Özellikle Bektaşi ozanlarında yazılan, Bektaşi törenlerinde makamlarla okunan, temaları Bektaşi inanışlarını içeren manzumelere verilen ad. Nefes tekk devam et

  box Yan Anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamdan çok uzaklaşmadan kelime grubu veya cümle içinde kazandığı yeni anlam. devam et

  box Dizin: Genellikle öğretici içerikli yapıtların ve kitapların sonuna koyulan kimi terimleri alfabetik bir düzenle veren ya da gösteren dizelge. devam et

  box Makta: Gazel ya da kasidenin son beyti. devam et