Eğitim Sitesi

Lâ-yete gayyer Nedir? Lâ-yete gayyer Hakkında Kısaca Bilgi

Lâ-yete gayyer Terimi Hakkında Bilgiler

Lâ-yete gayyerHukuk Terimi Olarak Lâ-yete gayyer:
sabit; değişmez; bozulmaz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Rü'yet: davanın bakılmakta olması. devam et

  box İşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam et

  box Sorgu Hakimi: Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik devam et

  box Mubayaa: satın alma devam et

  box Avdet: dönüş; geri gelme; dönme devam et

  box Resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulun devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Aile Yurdu: Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi v devam et