Eğitim Sitesi

Lâ-akall Nedir? Lâ-akall Hakkında Kısaca Bilgi

Lâ-akall Terimi Hakkında Bilgiler

Lâ-akallHukuk Terimi Olarak Lâ-akall:
en azından; daha aşağı olmaz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nakzetmek: bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek, bozmak . devam et

  box Mütalaa: Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Müncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan devam et

  box Gemi Adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler. devam et

  box Teferruat: ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan ya devam et

  box Usul: Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. devam et

  box Tedabir: tedbirler önlemler devam et