Eğitim Sitesi

Kutu Grafiği Nedir? Kutu Grafiği Hakkında Kısaca Bilgi

Kutu Grafiği Terimi Hakkında Bilgiler

Kutu GrafiğiMatematik-Geometri Terimi Olarak Kutu Grafiği:
Bir veri grubunda elde edilen en küçük değer, en büyük değer, alt çeyrek, üst çeyrek ve ortanca değerlerini içeren grafik.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Aralarında Asal Polinom: P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun olmaması hali. devam et

  box Görüntü: Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır. devam et

  box OBEB: Sıfırdan farklı, en az iki sayıyı bölebilen en büyük sayı. devam et

  box Süreklilik: Bir fonksiyonun Xₒ noktasındaki limiti ile o noktadaki görüntüsünün eşit olması. devam et

  box Dönence: Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey devam et

  box Üçgen: 1- A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir. 2- A, B, devam et

  box Ondalık Açılım: Bir ondalık kesrin virgül ile gösterilmesidir…Örnek: 3 / 5 = 0,6 gibi. devam et

  box Desilitre: Litre nin 1/10 una desilitre denir."dl" biçiminde yazılır. devam et