Eğitim Sitesi

Küttab Nedir? Küttab Hakkında Kısaca Bilgi

Küttab Terimi Hakkında Bilgiler

KüttabOsmanlıca Terimi Olarak Küttab:
Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Erkânı: Başta miralay olmak üzere, alayı teşkil eden taburların binbaşılarıyla, alay müftüleri ve alay kâtipleri gibi yüksek rütbeliler hakkında kullanılan bi devam et

  box Aşçıbaşı: Saray mutfaklarındaki aşçıların başı. devam et

  box Bina Emini: Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken, inşaat masraflarını tutan, malzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyen, biri katip devam et

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et

  box Kapı Ağası: Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü. devam et

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Reis-ül küttap: Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. Sonraları Divanı hümayun'da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katiplerin şe devam et

  box Alay Meclisi: Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya koyma yetkisi olan meclisin adıydı. Bu meclis, miralayın reisliğinde, taburların devam et