Eğitim Sitesi

Küttab Nedir? Küttab Hakkında Kısaca Bilgi

Küttab Terimi Hakkında Bilgiler

KüttabOsmanlıca Terimi Olarak Küttab:
Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Payitaht: Başkent, taht şehri. devam et

  box Asiyâb: Değirmen devam et

  box Çerakçı: Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi. devam et

  box Alaya Binmek: Resmi sıfatı olan şahısların, bayramlarla resmi günlerde yapılan alaylara iştiraklerini ifade eden bir tabirdi. Eskiden alaylara atla iştirak edildiği devam et

  box Şehremaneti: Bu günkü belediye teşkilatının osmanlılar döneminde kurulan ilk şekli, şehrin temizlik ve güzelliği ile ilgilenen mahalli idare. devam et

  box Akkâm: Sözlük manası çadır mehteri, yük kaldıran Arap hizmetkâr demek olan bu kelime terim olarak surre alayında vazife gören Hicazlı, Şamlı, Halepli adamlar devam et

  box Et Meydanı: İstanbul, Aksaray'da Yeniçerilere et dağıtılan ve kazan kaldırdıkları bölge. devam et

  box Ahitname: İki hükümet arasında sulh ve asayişe, siyasi, ticari vs. işlere dair imzalanan mukavelelerle, devletçe muhtelif hususlar için siyasi olarak tanzim edi devam et