Eğitim Sitesi

Kütle Merkezi Nedir? Kütle Merkezi Hakkında Kısaca Bilgi

Kütle Merkezi Terimi Hakkında Bilgiler

Kütle MerkeziFizik Terimi Olarak Kütle Merkezi:
Bir nesnenin kütle denge noktası.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Nükleer Reaktör: Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek. devam et

  box Açısal hız(w): Yarıçap vektörünün birim zamanda daire düzlemi içinde taradığı açıya açısal hız denir. devam et

  box Öz Isı: 1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklık değerinde birim değişiklik oluşturan devam et

  box Ani ivme: Ortalama ivmenin Δt sıfıra yaklaşırken limit değeridir.Ani ivme hızın zamana göre türevidir. devam et

  box Apsis: Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı. devam et

  box Sıcaklık: Madde taneciği başına düşen ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür. devam et

  box Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam et

  box Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza. devam et