Eğitim Sitesi

Kut Nedir? Kut Hakkında Kısaca Bilgi

Kut Terimi Hakkında Bilgiler

KutTarih Terimi Olarak Kut:
1- Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç.

2- Tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan yönetme hakkı ve gücü.

3- Göktürklerde Devlet, saadet, baht, mutluluk, kut.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Babek: IX. yüzyıl'da Arap-İslam Devleti'nin Abbasiler Devri'nde devlete karşı ayaklanarak Azerbaycan'ı egemenliği altına alan, insanların he devam et

  box Giray: Kırım Hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen sandır. devam et

  box Pangermanizm: Bütün Germen kavimlerini birleştirme politikası. devam et

  box Narh: Tüketiciyi korumak amacıyla, bellibaşlı, özellikle zorunlu tüketim malları için devletçe saptanan fiyattır. devam et

  box Dogmatizm: Otoritelerce ileri sürülen düşünce ve prensipleri değişmez kurallar olarak kabul eden görüş şekli. devam et

  box Darülfünun: Üniversite. devam et

  box Hassa Askeri: Hükümdarı korumakla görevli askerî sınıf. devam et

  box Hamidiye Zırhlısı: Osmanlı Devleti'nin I. Dünya avaşı'nda kullandığı yegane savaş gemisidir. 1905'de İngiltere'de yapılmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nda Rauf Bey (Orba devam et