Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kuru Mülkiyet Nedir? Kuru Mülkiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Kuru Mülkiyet Terimi Hakkında Bilgiler

Kuru MülkiyetHukuk Terimi Olarak Kuru Mülkiyet:
Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı. Çıplak mülkiyet.

 

Kuru MülkiyetEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Kuru Mülkiyet:
Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir. Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’üdür. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Talil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam et

  box İcar: Kiraya verme; kiraya verilme devam et

  box Gıyabi Hüküm: Kendi yokken arkasından verilen hüküm. devam et

  box Ba'dehû: daha sonra devam et

  box Munsifane: Insaflı ölçüde devam et

  box Mütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box İstihdâf: Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama devam et