Eğitim Sitesi

Kürk Nedir? Kürk Hakkında Kısaca Bilgi

Kürk Terimi Hakkında Bilgiler

KürkYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kürk:
Yazı yazılırken elin nemi kâğıda geçmesin diye el altına konulan kürk parçası.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Zülfe: Sülüs yazısında eliflerin ucundaki çengellere verilen ad. Zülfe, Arapça "ufak saçak" demektir. Elifin çengeli de saçağa benzediğinden bu adı almıştır. devam et

  box Tirşe: Üzerine yazı yazılacak şekle konulmuş hayvan derisine verilen ad. İyisi genç dana derisinden, adileri koyun ve keçi derisinden yapılırdı. Eski yazılar devam et

  box Celi: Hattın kalın nevileri hakkında kullanılan bir terimdir, özellikle büyük levhalarda veya taş üzerine yazılan kitabelerde kullanılmıştır. devam et

  box Mikleb: Eski ciltlerde alt kapağa sertâb ile bağlanıp, üst kapak ile kitap arasına girerek sayfa kenarlarım koruyan, ucu sivri parça. Sivri uçtan kenara olan devam et

  box Ebrunâme: Mustafa DÜZGÜNMAN tarafından yazılan ebrunun tarihinden, türlerinden, tekniğinden bahsedilen 20 kıtalık manzum bir eserdir. devam et

  box Küttab-ı İ'câm (Küttabı İcâm): Harfleri noktalayan, yazıya nokta koyan kâtipler. devam et

  box Müteselsil: Huruf-ı müteselsil ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hatem: Mühür. devam et