Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Küre Kuşağı Nedir? Küre Kuşağı Hakkında Kısaca Bilgi

Küre Kuşağı Terimi Hakkında Bilgiler

Küre KuşağıMatematik-Geometri Terimi Olarak Küre Kuşağı:
Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçası.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Mutlak Değer: 1-Bir reel sayının eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına X in mutlak değeri denir. X in mutlak değeri |X| şeklinde gösterilir. 2- devam et

  box Hacim: Bir cismin uzayda kapladığı yere hacim denir. devam et

  box Basit Kesir: Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesre basit kesir denir. Örnek : 2/-5, -7/9 devam et

  box : Her bakımdan tıpatıp aynı veya birbirine çok benzeyen iki nesneden her biri. devam et

  box Çokgensel Bölge: 1- Bir çokgenin sınırladığı bölge. 2- Bir çokgen ile iç bölgesinin birleşimi. devam et

  box Parametrik Denklem: Bir eğrinin denklemini sağlayan koordinatları bir parametrenin fonksiyonu olarak ifade eden denklem. devam et

  box Tam Kare: Bir polinomun (ya da bir harfli ifadenin) karesi olan ifade. devam et

  box Boyut: Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut. devam et