Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kuram (teori) Nedir? Kuram (teori) Hakkında Kısaca Bilgi

Kuram (teori) Terimi Hakkında Bilgiler

Kuram (teori)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kuram (teori):
1- Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan, olayları denenmemiş, yalnızca düşünceyle kurulmuş temeller üzerine oturtan, ama olaylara egemen olarak yeni olgular bulma yolunu gösteren bilimsel öğreti.(Kuramın unsurları arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesiyle yasalar oluşur.).

2- Bilimde bir olguyu açıklayan yani onun sebeplerini belirten, gelecek olayları ve deney sonuçlarını yordayan ifade.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Bencillik (Egoizm): İnsan eylemlerinin kökeninde "ben sevgisi" vardır. Ahlak ise insanın kendini koruma güdüsünün dışa vurulmasından başka bir şey değildir. Bu görüşü sav devam et

  box Anglosakson: Ana dili İngilizce olan kimse. devam et

  box Heterojen Toplum: Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özelliklerini koruduğu, mesleki uzmanlaşmaya sahip toplum biçimi. devam et

  box Huy (Mizaç): Kişiliğin doğuştan gelen, genelde fizyolojik kaynaklı ve kolay kolay değişmeyen yanıdır. Örneğin, içe dönüklük, karamsarlık, sinirlilik, heyecanlılık, devam et

  box Duyusal Alan: Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı. devam et

  box Aborjin: Avustralya yerlisi. devam et

  box Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm): 1- Varoluşçuluk, insanın yaşamını kendisinin kurması açısından özgür olduğunu savunur. Kierkegaard, Heiddegger, Jaspers ve Sartre'a göre, insan, kendi devam et

  box Öykünme: Başka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, taklit. devam et