Eğitim Sitesi

Kültürel Yozlaşma Nedir? Kültürel Yozlaşma Hakkında Kısaca Bilgi

Kültürel Yozlaşma Terimi Hakkında Bilgiler

Kültürel YozlaşmaFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kültürel Yozlaşma:
Toplum üyelerinin kendi kültürlerini, temel kurumlarını ve davranış örüntülerini kaybedip diğer toplumların kültür değerlerini kabul etmeleri durumu.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Azınlık: Bir toplumda çeşitli özellikleriyle çoğunluktan farklı, bazı haklardan yararlanamayan insanların oluşturduğu toplumsal kategori. devam et

  box Algısal Değişmezlik: Duyusal alıcılar düzeyindeki farklılıklara rağmen nesnelerin parlaklık, renk, büyüklük ve şekil bakımlarından değişmez olarak algılanması. devam et

  box Endogami (içerden evlilik): Seçilen eşin akraba grubu içinden olması durumudur. devam et

  box Meal: Tercümeden biraz daha geniş olarak yapılan çevirilerdir. devam et

  box Döndürme: Bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak eş değerini bulma işlemi. devam et

  box Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. devam et

  box İç Gözlem (İçe Bakış): Bir uyarıcının etkisiyle bireyin yaşadığı duyguları kendi ağzından anlatmasıdır. devam et

  box Ana Unsur(Arkhe): Değişmenin temelindeki değişmeyen töz,hayat ilkesi,ilk madde,öz vs. devam et