Eğitim Sitesi

Kültür Devrimi Nedir? Kültür Devrimi Hakkında Kısaca Bilgi

Kültür Devrimi Terimi Hakkında Bilgiler

Kültür DevrimiTarih Terimi Olarak Kültür Devrimi:
Edinilmiş tüm bilgilerin halka yayılması eylemidir. Toplumun tümüyle gelişmesi ve toplumca en yüksek bilgi düzeyine erişmesini amaçlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Zekat: Müslümanlarca farz olan vergi. İslamın beş şartından biridir. 96 gram altın ya da buna eşdeğer mal ya da para zekat olarak her yıl muhtaç olan kimse devam et

  box Siyasa: Yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol. devam et

  box Realizm: Gerçekçilik. devam et

  box Kut: 1- Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. 2- Tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan yönetme hakkı devam et

  box Nureddin: Kırım Hanlığı'nda ikinci veliahta verilen unvan. (Birinci veliahta 'Kalgay' denirdi.) devam et

  box Vaftiz: Hristiyanlıkta genellikle belli bir yaşa gelen çocuğa uygulanan, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan işlemdir. Ayin düzeni ve bi devam et

  box Komünizm (Ortakçılık): Özel mülkiyetin olmadığı, bütün malların, üretim araçlarının topluma ait bulunduğu, bunları devlet aracılığıyla herkesin ortaklaşa kullandığı toplu devam et

  box Şatır: Padişahların maiyetinde debdebeyi arttırmak için atların yanında yürüyen hizmetkârlar. devam et