Eğitim Sitesi

Kullanmalık Metin Nedir? Kullanmalık Metin Hakkında Kısaca Bilgi

Kullanmalık Metin Terimi Hakkında Bilgiler

Kullanmalık MetinEdebiyat Terimi Olarak Kullanmalık Metin:
Günlük yaşamın her yerde ve her zaman karşılaşılan durumlarını değiştirmeden anlatan yazılara verilen ad.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Taç Beyti: Kasidede şairin adının geçtiği beyit. devam et

  box Olay: Öykü, roman, masal, anlatı gibi edebiyat ürünlerinde konuyu geliştiren, boyutlandırıp akışını sağlayan olguların bütünü. devam et

  box Empresyonizm (İzlenimcilik): Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguları anlatma yolu. XIX yüzyılın sonlarında Fransa'da doğdu. Önce resimde, devam et

  box Mahlas: Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle divan edebiyatı şairleri tarafından kullanılmıştır. devam et

  box Sadr: Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. devam et

  box Matla: Gazel ya da kasidenin ilk beyti. devam et

  box Cinayet Roman: İşlenmiş bir cinayeti ve bu cinayetin işleyicisini bulup ortaya çıkarma eylemini konu alan roman türü. devam et

  box Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelliği. devam et