Eğitim Sitesi

Küçültme Sıfatı Nedir? Küçültme Sıfatı Hakkında Kısaca Bilgi

Küçültme Sıfatı Terimi Hakkında Bilgiler

Küçültme SıfatıTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Küçültme Sıfatı:
Anlamsal yönden küçüklük içeren sıfat.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Gelecek Zaman: İşin anlatıştan sonra yapılacağını bildiren zaman."-acak" ekiyle yapılır. devam et

  box Beyit: Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki dizeden oluşmuş koşuk parçası. devam et

  box Dil: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses ve işaretlerin tümüne dil denir. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Çince gibi. devam et

  box Gramer: Bir Dili ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş devam et

  box Fiil Kökü: Oluş, kılış veya durum bildiren fiil soylu kelimenin yapı bakımından daha küçük ögelere bölünemeyen anlamlı kısmı: aç-, al-, es- vb. devam et

  box Etken Fiiller: İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere etken fiil denir. Örnek : Hasan, bu konuyu iyi anladı. Her gün oraya giderdik. devam et

  box Di'li Geçmiş Zaman: İşin anlatıştan önce yapıldığını bildiren ve anlatıcının da tanık olduğu zaman. Görülen, bilinen geçmiş zaman."-di"ekiyle yapılır. devam et

  box Ekler: Cümle içinde kelimeler arasında geçici anlam ilişkileri kurmak veya yeni bir kelime türetmek üzere kök ve gövdelerin sonuna eklenen ses veya seslerden devam et