Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Küçük Çember Nedir? Küçük Çember Hakkında Kısaca Bilgi

Küçük Çember Terimi Hakkında Bilgiler

Küçük ÇemberMatematik-Geometri Terimi Olarak Küçük Çember:
Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Tek Sayı: 2n - 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayılar kümes devam et

  box Diskriminant: ax² + bx + c = 0 ikinci derece denkleminde b²-4ac ifadesi. devam et

  box Muhakeme: Usa vurma. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama. devam et

  box İki Kümenin Farkı: A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Fark kümesi A - B veya A devam et

  box Yüzey Alanı: Üç boyutlu bir cismin tüm yüzey alanlarının toplamı. devam et

  box Üst Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın sağındaki veri grubunun ortancası. devam et

  box Ordinat Ekseni: Koordinat düzlemini oluşturan dikey eksen (y ekseni). devam et

  box Sürekli Veriler: Ölçümlerle belirtilir ve bir aralıktaki bütün değerleri alan veriler. devam et