Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kriyoskopi Nedir? Kriyoskopi Hakkında Kısaca Bilgi

Kriyoskopi Terimi Hakkında Bilgiler

KriyoskopiKimya Terimi Olarak Kriyoskopi:
Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box p-bloku: Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu. devam et

  box Füzyon (kaynaşma) Tepkimeleri: Küçük atomların kaynaştırılarak büyük atomların meydana getirildiği çekirdek tepkimesidir. Hidrojen bombası bu esasa dayanır. devam et

  box İyonlaşma Enerjisi: Gaz hâlindeki nötr(yüksüz) bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken minimum enerji. devam et

  box Metan: CH4 Formülüne sahip hidrokarbon. devam et

  box Kinetik Teori: Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori. devam et

  box Kalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam et

  box Buhar Basıncı: Belli sıcaklıkta, sıvı ya da katı hâliyle dengede bulunan buharın gösterdiği basınç. devam et

  box Kaynama Sıcaklığı: Sıvı haldeki maddenin gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık noktasına kaynama sıcaklığı denir. devam et