Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kristallendirme Nedir? Kristallendirme Hakkında Kısaca Bilgi

Kristallendirme Terimi Hakkında Bilgiler

KristallendirmeKimya Terimi Olarak Kristallendirme:
Çözünürlükleri birbirinden oldukça farklı olan katı maddelerden oluşan karışımın bileşenlerine ayırma yöntemi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Karakteristik Özellik: Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir. devam et

  box Yük: Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı. devam et

  box Fraksiyonlu damıtma: Uçuculuk farklarından yararlanarak bir sıvı karışımını damıtarak bileşenlerine ayırma. devam et

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Coulomb: Elektrik yükünün uluslararası standart birimi. devam et

  box Bakteriyolojik: Bakteri bilimi ile ilgili. devam et

  box Plazma: 1-Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde. 2-Elektron ve pozi devam et

  box Bağıl Nem: Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta havayı doyuran su buharının kısmi basıncına oranı. devam et