Eğitim Sitesi

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) Nedir? Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) Hakkında Kısaca Bilgi

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) Terimi Hakkında Bilgiler

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch):
Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zorlaştığı ve sonuç olarak kredi arzının daraldığı bir durumu ifade etmektedir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Kaydi Para: Bankaya yatırılarak mevduat hesabına geçen nakit para. Bankalar, topladıkları mevduatın belli bir oranını yasal karşılık olarak ayırıp, kalanı ile nak devam et

  box Para Politikası Kurulu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee): Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu strat devam et

  box Küsurat Emir: İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir. devam et

  box Üye Temsilcisi: Borsa'da işlem yapma yetkisine sahip aracı kuruluş temsilcisidir. devam et

  box Alacağın Temliki: Bir alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesi. devam et

  box Temlik: Bir hakkın ya da alacağın bir başka kimseye devredilmesidir. devam et

  box Kâr: Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda dönem içi gelirlerinin, dönem içi giderlerini aşması sonucunda doğan olumlu fark. Kısaca toplam hasıla devam et

  box Cari işlemler dengesi: Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferlerinin toplamıyla tüm ithalatının farkıdır. Cari işlemler dengesi hesaplamasında finansal varlık devam et