Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kral Yolu Nedir? Kral Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Kral Yolu Terimi Hakkında Bilgiler

Kral YoluTarih Terimi Olarak Kral Yolu:
İlkçağda İranlıların ve Lidyalıların katkılarıyla yapılan, İran Körfezinden Ege Denizi kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 2500 km uzunluğundaki ticaret yoludur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Gaziyan-ı Rum: Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde ilk fetihlerde savaşa katılan Alevi dervişlerinden oluşan dinsel ve askeri birliktir. devam et

  box Kolağası: Osmanlı Ordusunda yüzbaşılıkla binbaşılık arasında bir rütbedir. İlk kez Asakir-i Mansure-i Muhammedi'ye ordusunda kullanılmıştır. devam et

  box İçtima: Toplanma, toplantı. devam et

  box Anlaşma: Belli bir konuda veya konularda tarafların görüş birliğine varmasıdır. devam et

  box Antlaşma: 1- İki devlet veya devletlerarasında yapılan yazılı sözleşmedir. 2- Savaşan iki tarafın, savaşı keserek barış koşullarını imza etmeleri. devam et

  box Hassa Askeri: Hükümdarı korumakla görevli askerî sınıf. devam et

  box Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi. devam et

  box İmaret: Eskiden yoksullara, kimsesizlere, medrese öğrencilerine parasız yemek verilen hayır kurumu. devam et