Eğitim Sitesi

Kral Ticaret Yolu Nedir? Kral Ticaret Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Kral Ticaret Yolu Terimi Hakkında Bilgiler

Kral Ticaret YoluSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kral Ticaret Yolu:
Lidyalılar kurmuştur. Sart şehrinden başlayıp Sus şehrine kadar devam etmektedir.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, ele devam et

  box Devlet: Devlet: Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu siyasi olarak örgütlenmiş otoriteli düzendir. Devlet, görevlerini ( devam et

  box Rakım: Bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliği. devam et

  box Boy: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk. devam et

  box Strateji: Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için takip edilen yol, izlenen politika. devam et

  box Umum: Genel devam et

  box İdiografik Model: Nedenselliği bireysel örneklere ya da olaylara dayanarak açıklamaya çalışan model. devam et

  box Tutanak: 1. Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi. 2. Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafınd devam et