Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kozmoloji Nedir? Kozmoloji Hakkında Kısaca Bilgi

Kozmoloji Terimi Hakkında Bilgiler

KozmolojiUzay ve Astronomi Terimi Olarak Kozmoloji:
Evreni bir bütün olarak, yapısını ve gelişimini inceleyen bilim dalı.

Kozmoloji genel olarak gök adalara ilişkin çalışmaları içerir. Gök adalar ve gök ada kümeleri ile bunların özelliklerinin incelenmesi, bunlara ilişkin kuramların geliştirilmesi kozmolojinin konusudur.

 

KozmolojiKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kozmoloji:
Evrenbilimi.

 

  Benzer Uzay ve Astronomi Terimleri:

  box Dolanma Dönemi: Bir kez dolanma için gerekli zaman. devam et

  box Dik Açıklık: 1- Herhangi bir gök cisminin, gök eşleği düzlemine göre açısal uzaklığı. 2- Gökyüzünde bir noktanın gök ekvatorundan açısal uzaklığı. devam et

  box Kuasar: Evrenin uzak bölgelerinde, çok güçlü ışınım yayan gökcisimleri. devam et

  box Yansıtmalı Teleskop: Objektifi ayna olan teleskop. Aynalı teleskop. devam et

  box Salma Çizgisi: Bir kaynağın tayfındaki, belirli bir elementin atomlarının belirli bir dalga boyundaki ışık salmasından kaynaklanan parlak çizgi. devam et

  box Saat Çemberi: Bir yıldızdan ve gök uçlaklarından geçen yarı büyük çember. devam et

  box Quasar: Gökada çekirdeklerindeki, optik ve morötesi ışınım yayan sıkı ışınım kaynakları. Optik fotoğraflarda yıldız gibi görünürler. Yıldızımsı cisim güçlü bi devam et

  box Frenleme Işınımı: Serbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli olarak yavaşlar. Yani frenlenir ve ışınım yayar. devam et