Eğitim Sitesi

Koordineli Çap Nedir? Koordineli Çap Hakkında Kısaca Bilgi

Koordineli Çap Terimi Hakkında Bilgiler

Koordineli ÇapEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Koordineli Çap:
Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Taşınır Mal: Özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınabilen eşyalardır. Örneğin; Otomobil, hayvanlar, kitap vb. devam et

  box Ana Siciller: Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu kütüğü b) kat mülkiyeti kütüğü, c) yevmiye defteri, d) resmi belgeler devam et

  box Kroki: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi. devam et

  box Nev'i: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev'i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır. devam et

  box Yola Terk: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir devam et

  box Cins Tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. devam et

  box Feragat: Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. devam et

  box Hazine-i Maliye: Maliye Hazinesi. devam et