Eğitim Sitesi

Kontrol Çaprazlaması Nedir? Kontrol Çaprazlaması Hakkında Kısaca Bilgi

Kontrol Çaprazlaması Terimi Hakkında Bilgiler

Kontrol ÇaprazlamasıGenetik Terimi Olarak Kontrol Çaprazlaması:
Baskın özelliği gösteren bir bireyin genotipini öğrenmek amacıyla aynı karakter bakımından homozigot çekinik bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir. Mor çiçekli bir bezelyenin genotipi MM ya da Mm olabilir. Bunu öğrenmek için mor çiçekli bitki, homozigot çekinik genotipte olan beyaz çiçekli bir bitki ile çaprazlanır. Çaprazlama sonunda oluşan tüm bireyler mor çiçek rengine sahipse, genotipi araştırılan birey homozigot (MM) tur. Çaprazlama sonunda oluşan bireylerin 1/2'si mor, 1/2'si beyaz çiçekliyse, genotipi araştırılan birey heterozigot (Mm) tur.

 

  Benzer Genetik Terimleri:

  box Cenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad. devam et

  box Heterosis (melez gücü): Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük. devam et

  box Karakter: 1- Canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir. Karakterler genlerce oluşturulur. 2- Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, devam et

  box Kromozom: Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı. Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak kopyalanmasın devam et

  box Nükleotid: Nukleik asitlerin (DNA, RNA) yapı birimleri. devam et

  box Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. devam et

  box Kromozomal Hastalıklar: Genetik yapıların, sayısında veya yapısında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda meydana gelen hastalıklar. devam et

  box Baskın Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini gösteren gen. devam et