Eğitim Sitesi

Konsinyasyon Nedir? Konsinyasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Konsinyasyon Terimi Hakkında Bilgiler

KonsinyasyonHukuk Terimi Olarak Konsinyasyon:
mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gümrük antrepolarına gönderilir. Emanet suretiyle yapılan bu şekildeki satışlara, konsinyasyon suretiyle satış denir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam et

  box Hıfz: saklama; koruma devam et

  box Geçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam et

  box Ani edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim devam et

  box Aidiyet: âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et

  box Cevâz: izin; müsaade; caiz olma devam et

  box Keşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma devam et