Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Konsinyasyon Nedir? Konsinyasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Konsinyasyon Terimi Hakkında Bilgiler

KonsinyasyonHukuk Terimi Olarak Konsinyasyon:
mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gümrük antrepolarına gönderilir. Emanet suretiyle yapılan bu şekildeki satışlara, konsinyasyon suretiyle satış denir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vezâif: vazifeler; görevler devam et

  box Akidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar devam et

  box Tenakus: Eksikleştirme, azaltma: iki kişinin verecekleri şeylerde karşılıklı olarak azaltmaları, noksanlaştırmaları. devam et

  box Veraset İlamı: Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmi belge; mirasçılık belgesi, mirasçıları gösteren belge. devam et

  box Ahkam: Hükümler devam et

  box Misillû: benzer; örnek gibi devam et

  box Mesağ: izin; ruhsat; cevaz devam et

  box Ölüm Tazminatı: sözleşmeye göre, ölüm hâlinde ölenin geride bıraktıklarına işveren tarafından ödenen para devam et