Eğitim Sitesi

Konkordato Nedir? Konkordato Hakkında Kısaca Bilgi

Konkordato Terimi Hakkında Bilgiler

KonkordatoHukuk Terimi Olarak Konkordato:
Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.

 

KonkordatoEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Konkordato:
Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda alacaklıların en az üçte iki oranındaki çoğunluğu alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçer, borçlu ise geri kalan borçlarını bir plan dahilinde ödemeyi kabul eder. Konkordato, Ticaret Mahkemesi'nin onayı ile geçerlilik kazanır.

 

KonkordatoEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Konkordato:
Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre tapu kütüğüne şerh edilir. Bu şerh bulundukça malikin bu taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Adlî Kaza: Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı devam et

  box İntikal: Geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme devam et

  box Rehnüma: Rehber, kılavuz devam et

  box Ön ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam et

  box Taazzuv: Uzuvlaşma, bir biçim alma, teşkilâtlanma, organlara ayrılma. devam et

  box Karz: ödünç devam et

  box Kat': kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme devam et

  box Zilyetlik: Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir. devam et