Eğitim Sitesi

Kolonizasyon Nedir? Kolonizasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Kolonizasyon Terimi Hakkında Bilgiler

KolonizasyonTarih Terimi Olarak Kolonizasyon:
Sömürgeleştirme.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Has: Dirlik toprağın en üst dilimini oluşturan topraktır. Bu toprağın yıllık vergi gelirleri 100.000 akçenin üzerindedir . Osmanlı padişahlarına, şehzadel devam et

  box Siyasi Olay: Devletlerarasındaki ilişkiler. Bu ilişkiler barışçı yoldan olabileceği gibi savaş yoluyla da gerçekleşebilir. Devletlerarasındaki ilişkilerin barışçı devam et

  box Tezkireci: Özel kalem müdürü. Kâtip. Yazıcı. devam et

  box Seciye: Karakter. devam et

  box Anadolu Hisarı: İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında 1395'de I. Bayezid (Yıldırım) tarafından İstanbul'un kuşatılmasına destek olması için yaptırılmış bir kaledir. devam et

  box Menkulat: Bir yerden bir yere taşınabilen mallar. devam et

  box Ulema: 1- Alimler, bilgi sahibi olanlar. 2- Osmanlılarda bir sınıf olarak belirlenmişti.Sarıklı din bilginleri. devam et

  box Kopuz: Eski Türk şairlerinin kullandıkları saz. devam et