Eğitim Sitesi

Kolonad (Stoa ya da Portiko) Nedir? Kolonad (Stoa ya da Portiko) Hakkında Kısaca Bilgi

Kolonad (Stoa ya da Portiko) Terimi Hakkında Bilgiler

Kolonad (Stoa ya da Portiko)Arkeoloji Terimi Olarak Kolonad (Stoa ya da Portiko):
Önünde sütunların bulunduğu üstü örtülü uzunlamasına salon.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Fonem: Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad. devam et

  box Templum In Antis: Pronaos'ta ante'lerin arasında iki sütunu bulunan tapınaklara verilen ad. devam et

  box Nikomedia: Antik dönemde Bithynia (Bursa) Bölgesi'nde bugünkü İznik'te Hellenistik Dönem'de kurulan kent. devam et

  box Patronicium: Korumacılık, patronluk. devam et

  box Kontekst: Arkeolojik buluntuların kontrollü kazısı sırasında, içinde keşfedikleri üç boyutlu ortama verilen ad. Herhangi bir arkeolojik buluntunun anlamlandırıl devam et

  box Altın kesim: Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir doğru parçası ikiye bölündüğünde küçük parçanın büyü devam et

  box Panteon: Bir halkın inançlarını temsil eden tüm tanrı ve tanrıçalara ve bunları bir araya getiren tapınağa verilen isim. Eski Yunanca Pan=Tüm ve Theos=Tanrı ke devam et

  box Gnostik: Sıradan müminlerin inandığı dinin arkasında, daha yüksek olan, sadece 'bilenlerin' (=Yun. gnô) ulaşabileceği başka bir isim katmanının bulunduğunu sav devam et