Eğitim Sitesi

Kölemen Nedir? Kölemen Hakkında Kısaca Bilgi

Kölemen Terimi Hakkında Bilgiler

KölemenTarih Terimi Olarak Kölemen:
Çerkez kölelerden ve bunların soyundan gelenlerde, Kıpçak Türklerinden Mısır'da ve Trablusgarp'ta meydana getirilen asker. Memlûk

 

KölemenOsmanlıca Terimi Olarak Kölemen:
(Memluk) Eskiden kölelerden oluşan bir asker sınıfı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Terennüm: Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme. devam et

  box Çita: Rumeli Türkleri hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Arz Odası: Padişahın elçileri kabul ettiği oda. (bazen sadrazamı) Kabul salonu. devam et

  box Harem: 1-Eskiden, İslam kültüründe hükümdarların, devlet adamlarının, soyluların ve zenginlerin konutlarında, kadınların bulunduğu erkeklere yasak olan bölge devam et

  box Selatin Cami: Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad. devam et

  box Kervansaray: Ana yollarda, yolcuları barındırmak, kervanları konaklatmak, dinlendirmek, malları sahiplerine ve tüccara teslim edinceye kadar muhafaza etmek için tu devam et

  box Kurıkan: Çadır. Kurıkan Türk boyu. devam et

  box Latin: İtalya'nın Latium bölgesinden olan kimse. Dili Latinceden türemiş olan ulus. devam et