Eğitim Sitesi

Kolektif Nedir? Kolektif Hakkında Kısaca Bilgi

Kolektif Terimi Hakkında Bilgiler

KolektifHukuk Terimi Olarak Kolektif:
Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.

 

KolektifBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Kolektif:
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Vefa hakkı: Hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi vere devam et

  box Müdafaaname: Savunmanın yazılı olduğu belgesi devam et

  box Ittılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma devam et

  box Kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Mütebaki: geriye kalan; artan devam et

  box İrca: Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme devam et

  box Yürürlük: Mer'iyet, tatbikâta girme. Bir kanunun yayımından sonra pratiğe konulması. Bu da ya belirtilen tarihte olur ya da yayımından 45 gün sonra. devam et