Eğitim Sitesi

Kodifikasyon Nedir? Kodifikasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Kodifikasyon Terimi Hakkında Bilgiler

KodifikasyonHukuk Terimi Olarak Kodifikasyon:
Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İrca olunma: Eski duruma getirme; çevirme; döndürme devam et

  box Muvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelme devam et

  box Müddeaaleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Bi-hakkın: hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle devam et

  box Binâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine devam et

  box Hali sabıka irca: eski hale getirme devam et

  box Taakkul: Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme. devam et

  box Edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi. devam et