Eğitim Sitesi

Klişe Nedir? Klişe Hakkında Kısaca Bilgi

Klişe Terimi Hakkında Bilgiler

KlişeEdebiyat Terimi Olarak Klişe:
Sözlü ya da yazılı anlatımda çok kullanılan basmakalıp sözleri belirtmek için kullanılır.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Darb-ı Mesel: Meydana gelen bir durumu, olayı bir örnekle anlatmakta kullanılan kalıplaşmış, anlamlı sözler. Durûb-ı emsâl diye de bilinir. Atasözü. devam et

  box Gülmece: Daha çok "Mizah" adıyla bilinen; durumların, olay ve olguların gülünç yanlarını vurgulayan yapıtların genel adı. devam et

  box Mahlas Beyti: Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir. devam et

  box Kıssa: Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz. devam et

  box Mülemma: Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerin değişik dillerde yazılması. Divan edebiyatında Arapça, Farsça, Yunanca'nın Tür devam et

  box Prolog: Ön deyiş. devam et

  box Taştir: Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Kelime, Arapça "bi devam et

  box İstidrad: Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak. Konuya açıklık getirmek, okuyucunun veya dinleyicinin istifadesini sağlamak için bu yola başvurulur. Bu devam et