Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kızılbaş Nedir? Kızılbaş Hakkında Kısaca Bilgi

Kızılbaş Terimi Hakkında Bilgiler

KızılbaşTarih Terimi Olarak Kızılbaş:
Genellikle Sünni Müslümanların Alevi ve Şiilere verdikleri addır. Bunun nedeni de giydikleri kırmızı renkli başlıktır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Evliya: Tasavvuf inancında tanrının dostluğunu ve sevgisini kazandığına inanılan kişilerdir. İnanışa göre, tanrı ayetlerini ve peygamberliğin kanıt devam et

  box Slav: Dillerindeki yakınlıktan dolayı Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar, ve Çek halklarına verilen ortak ad. devam et

  box Börk: Eski Türklerin ve sonra yeniçerilerin kullandıkları başlığın adı. devam et

  box Şeri: 1- İslam hukuku ile ilgili, dini. 2- İslam şeriatına uyan. devam et

  box Şamanizm: İnsanlığın en eski dinlerinden biri olan, Kuzey Asya'daki ve Orta Asya'daki Türkler arasında en eski çağlardan günümüze değin süregelen, doğaya tapma, devam et

  box Şimal: Kuzey. devam et

  box Firiz: Baştabanla korniş arasında yer alan resim, kabartma ya da süsleme. devam et

  box İlteber: Göktürkler'de Genel vali, kumandan. devam et